Voortgang Voetbalprogramma

Het bezoek in juni was pas het begin van het voetbalprogramma. Nu er een start is gemaakt is het nog belangrijker dat er wordt doorgegaan hiermee. We zijn hiermee alweer vol aan de slag. Tijdens het bezoek in oktober zal het voetbalprogramma niet de hoofzaak zijn, maar kunnen wij wel verder met het programma. Er kunnen wel meetings worden georganiseerd met lokale bestuurders en bestuurders van de scholen om verder te werken aan de organisatie van het voetbalprogramma. Tevens wordt tijdens dit bezoek een toernooi georganiseerd waarbij de verschillende teams uit de sub-counties worden betrokken. De deelnemende leerlingen zullen in oktober ook allemaal tassen meenemen met ballen en voetbalschoenen voor daar.

Deze ballen en voetbalschoenen worden opgehaald door de actie: “Eén team voor Oeganda”

De projectgroep van het voetbalprogramma is op moment druk bezig met de toekomst van het project. Zo wordt er gewerkt aan een stagiaire om voor langere tijd in Bukomansimbi te zitten en lokaal te helpen met de organisatie van het voetbalprogramma.

Alles staat of valt met het financieren van dit project. Vandaar dat er druk wordt gewerkt fondswerving. De eerste contacten met regionale voetbalclubs zijn zeer positief en zij willen graag mee helpen met bepaalde acties om geld en materialen te verzamelen voor het voetbalprogramma.

Daarnaast zijn de eerste stappen gezet voor een vervolgreis. In Juni 2017 het de bedoeling dat Marc Hoekstra (AOC), Jan Kromkamp (GAE) en Harry Rutgers (oud-sportdocent Up4S) naar Bukomansimbi afreizen om daar het werk van Huub en Jochem voort te zetten.

Kortom, er is veel beweging in dit project…