Voetbalprogramma

Connect2Uganda en sport
Sport is geen officieel thema van het C2U-programma. Alle partners onderkennen echter het belang ervan. Bij zowel KvU als UP4S staat sport op het programma. En sinds het eerste bezoek in 2008, is sport een steeds belangrijker onderdeel geworden van het AOC-programma. In 2012 is een eerste sporttoernooi georganiseerd en in 2014 een eerste voetbaltoernooi tussen de 4 sub-counties van het district Bukomansimbi.
Sport is niet alleen een geschikt middel om het contact met het lokaal bestuur en de lokale bevolking te versterken, het is ook een kinderrecht en sociaal bindmiddel. Veel kinderen/jongeren in Oeganda krijgen echter niet de kans om te sporten.
In het verleden zijn er verschillende clubs uit de regio al betrokken door het schenken van sportkleding. Het gaat meestal om goede shirts die niet meer worden gebruikt. Vorig jaar heeft Go Ahead Eagles een aantal tenues geschonken voor het selectieteam van Bukomansimbi.

Doel Voetbalprogramma
Het voetbalprogramma heeft eigenlijk meerdere doelen. Het directe doel is voetbal (trainingen en wedstrijden) mogelijk te maken voor de kinderen in Bukomansimbi. De bedoeling is het voetbal een boost te geven, zodat in de toekomst de lokale scholen het daarna zelf kunnen organiseren. Het doel gaat hiermee verder dan alleen het geven van clinics en workshops voor spelers en trainers. Ook moeten lokale bestuurders en schoolbesturen bij dit project worden betrokken zodat het ook toekomst heeft.

Daarnaast is het voetbalprogramma bedoeld als benzine voor de bestaande projecten van Connect2Uganda, zoals voedselzekerheid en ondernemerschap,  een extra duw in de rug te geven.

Het te ontwikkelen voetbalprogramma
Faciliteren voetbal in het district Bukomansimbi
Om voetbal mogelijk te maken is het van belang dat de deelnemende scholen ook over de materialen beschikken om te kunnen trainen en wedstrijden te spelen. Door verschillende acties bij regionale voetbalclubs willen we de scholen in Bukomansimbi voorzien van kleding en materialen.
Tevens moeten de verschillende sub-counties in het district Bukomansimbi gaan samenwerken met elkaar. Er moet gewerkt worden aan een organisatie die trainingen en wedstrijden gaan organiseren. Om hier structuur in te krijgen is het van belang dat er meetings worden georganiseerd.

Opzetten van een trainingsprogramma
Ook moet er structuur komen in de trainingen van de spelers. Dit willen tot stand brengen door het delen van trainingsmateriaal, het geven van workshops en kennis te delen en het opzetten van een ‘Training of Trainers’ programma (ToT). Door jaarlijks een afvaardiging van AOC en GAE naar Bukomansimbi te laten afreizen, willen wij direct in contact komen met de trainers daar en hen helpen door het geven van clinics en workshops. Daarnaast is het de bedoeling dat er voor een langere periode stagiaires naar het projectgebied gaan om te helpen met de ontwikkeling van het voetbalprogramma.

Deze pagina heeft de volgende subpagina's.