Bijen

Met z’n vijven hebben we ons de afgelopen maanden bezig gehouden met bijenhouderij. Allereerst hebben we les gekregen van een imker om beter te begrijpen hoe een bijenvolk leeft en wat er allemaal gebeurt in een bijenkast. Twee jaar geleden heeft een groep gekeken hoe er op dit moment bijen worden gehouden in Oeganda.

Waarom bijen?
Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving voor verschillende gewassen en de honing en andere producten zijn een mogelijke bron van inkomsten in Oeganda. Hoe er in Nederland gewerkt wordt met bijen en hoe dit in Oeganda gedaan wordt verschilt nogal van elkaar. Door informatie uit te wisselen over de manier van bijenhouden gaan we ervan uit dat de opbrengsten en kwaliteit van de producten beter kunnen worden

Wat gaan wij in Oeganda doen?
Wij willen met plaatselijke imkers en leeftijdsgenoten, die geïnteresseerd zijn in bijenhouden, in gesprek om de verschillen tussen de “Nederlandse manier” en “Oegandese manier” helder te krijgen.
Vorig jaar heeft een student van de HAS (Hogere Agrarische School) een lessenserie gemaakt over bijenhouden. Deze lessenserie gaan we bespreken met de imkers en wordt er een start gemaakt.
Onze opdracht bestaat er bovendien uit om een eerste stap te zetten om verschillende geïnteresseerden bij elkaar te brengen want wanneer wij weg zijn wordt het bijenproject vervolgd door een nieuwe student van de HAS studenten van de WHC (Windesheim Honours College)
Wat gebeurt er na ons vertrek?
Een aantal weken na ons komen de studenten van het WHC en HAS naar Oeganda. De student van de HAS zal zich bezig gaan houden met het oogsten van de honing en alles wat hier verder bij komt kijken zoals verpakken van de honing.
De WH studenten hebben de opdracht om de plaatselijke imkers te verbinden met elkaar, want immers samen sta je sterk. De verbinding heeft een aantal voordelen zo kan er bijvoorbeeld samen ingekocht worden maar het kan er ook voor zorgen dat de producten gezamenlijk op de markt komen.

Deze pagina heeft de volgende subpagina's.