Projecten

Tijdens de drie weken in Oeganda wordt ingezet op uitwisseling van kennis en ervaringen. De leerlingen uit Nederland hebben zich verdiept in een viertal verschillende thema’s; voedselzekerheid, bijen, ondernemerschap en duurzaamheid.

Deze pagina heeft de volgende subpagina's.